Rok szkolny 2000/01

Dyrektorem szkoły była p. mgr Maria Krzos.

Do kadry dołączyły: p. Bogumiła Jarosz i p. Teresa Markulicz.

W skład rady pedagogicznej wchodzili: inż. Zofia Poręba, Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł, Elżbieta Drzymała, Danuta Skawińska, Bogusław Wandas, Małgorzata Kolańska, Beata Jurek, Anna Stasienko.

Do szkoły w Gwoźdźcu uczęszczało 83 uczniów ( kl. I – 10, kl. II – 15, kl. III – 11, kl. IV – 14, kl. V – 17, kl. VI – 16). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 13 dzieci.

Osiągnięcia uczniów:

 • Ewelina Jarosz – III miejsce w Wojewódzkich Drużynowych Rozgrywkach Tenisa Stołowego,
 • Ewelina Jarosz – II miejsce w Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego,
 • Ewelina Jarosz – II miejsce w IX Masowym Cyklu Tenisa Stołowego,
 • Edyta Chrząstek – III miejsce w Powiatowych Drużynowych Rozgrywkach Tenisa Stołowego,
 • Edyta Chrząstek - II miejsce w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego,
 • Edyta Chrząstek - VIII miejsce w IX Masowym Cyklu Tenisa Stołowego,
 • Adam Rębisz – IV miejsce w Powiatowych Drużynowych Rozgrywkach Tenisa Stołowego,
 • Adam Rębisz - VI miejsce w IX Masowym Cyklu Tenisa Stołowego,
 • Grzegorz Ruszak – IV miejsce w Powiatowych Drużynowych Rozgrywkach Tenisa Stołowego,
 • Grzegorz Ruszak – VIII miejsce w IX Masowym Cyklu Tenisa Stołowego,
 • Grzegorz Ruszak – III miejsce w Halowym Turnieju Mini Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Stalowowolskiego,
 • Marcin Woś - III miejsce w Halowym Turnieju Mini Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Stalowowolskiego,
 • Justyna Rębisz - III miejsce w Wojewódzkich Drużynowych Rozgrywkach Tenisa Stołowego,
 • Justyna Rębisz- IV miejsce w IX Masowym Cyklu Tenisa Stołowego,
 • Ewelina Szewc - VI miejsce w IX Masowym Cyklu Tenisa Stołowego,
 • Karolina Wdowiak - VIII miejsce w IX Masowym Cyklu Tenisa Stołowego,
 • Krzysztof Janiec - IX miejsce w IX Masowym Cyklu Tenisa Stołowego,
 • II miejsce w konkursie oszczędzania „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO” w województwie podkarpackim.

Harcerze i zuchy uczestniczyli w Jesiennym Zlocie Hufca Stalowa Wola w Radomyślu połączonego z „Milenijną Pielgrzymką” oraz w Rajdzie Św. Jerzego w lasach lipsko-janowskich.

Wyjątkowym wydarzeniem była uroczystość wręczenia srebrnej odznaki „Przyjaciel harcerstwa” pani dyrektor Marii Krzos i panu wójtowi Janowi Dąbal. Odznakę wręczył Komendant Hufca Stalowa Wola hm. Jarosław Grzegorczyk. W uroczys­tości wzięli udział liczni goście: przedstawiciele Urzędu Gminy w Bojanowie, pracownicy GZEAS-u, zaprzyjaźnieni dyrektorzy szkół, radni, rodzice, nauczyciele oraz 34 DH i 35 DH z Bojanowa z instruktorami. Po uroczystości odbył się wspólny „Biwak przyjaźni”.

Wycieczki, wyjazdy:

 1. do skansenu do Kolbuszowej,
 2. do Stalowej Woli na spektakl „Szewczyk Dratewka”,
 3. dwudniowa na trasie Wieliczka- Kraków-Ojców,
 4. do kina w Stalowej Woli na film „W pustyni i w puszczy”
 5. do Muzeum Regionalnego na wystawę „W widłach Wisły i Sanu”

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

Klasa VI liczyła 16 uczniów. Wychowawcą klasy była p. Zofia Poręba.

Wszyscy uczniowie ukończyli szkołę podstawową.

Najlepsi uczniowie, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem: Justyna Rębisz, Adrian Szwed, Karolina Wdowiak, Joanna Chudzik, Anna Nemeczek, Bogdan Sudoł, Iwona Jarosz, Dominika Woś.

Pozostali uczniowie: Piotr Dziadura, Krzysztof Janiec, Piotr Jarosz, Grzegorz Olejarz, Kamil Ruszak, Justyna Sałek, Ewelina Szewc, Monika Wdowiak.

 

Rok szkolny 2001/02.

Dyrektorem szkoły była p. mgr Maria Krzos.

W skład kadry pedagogicznej wchodzili: inż. Zofia Poręba, Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł, Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz, Danuta Skawińska, Teresa Markulicz, Małgorzata Kolańska, Rafał Lipski.

Do szkoły w Stanach przeszedł p. Bogusław Wandas.

Do szkoły w Gwoźdźcu uczęszczało 79 uczniów ( kl. I – 13, kl. II – 9, kl. III – 15, kl. IV – 10, kl. V – 14, kl. VI – 17). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 12 dzieci.

Osiągnięcia uczniów:

 • Patrycja Bagińska – laureat Powiatowego Konkursu Ortograficznego w Stalowej Woli,
 • Michał Woś – II miejsce w Powiatowych Drużynowych Rozgrywkach w Mini Piłce Nożnej,
 • Krystian Puzio – udział w Powiatowym Konkursie Matematycznym w Stalowej Woli,
 • Michał Woś – udział w Gminnym Konkursie Matematycznym w Bojanowie,
 • Michał Woś – udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym w Bojanowie,
 • Jolanta Wąsik - laureat Powiatowego Konkursu Ortograficznego w Stalowej Woli,
 • Agnieszka Puzio - udział w Powiatowym Konkursie Ortograficznym w Stalowej Woli,
 • Grzegorz Piekarz - udział w Gminnym Konkursie Matematycznym w Bojanowie,
 • Krzysztof Delekta - udział w Gminnym Konkursie Matematycznym w Bojanowie,
 • Sławomir Janiec – VII miejsce w Powiatowych Biegach na 500 m,
 • Ewelina Jarosz – X miejsce w Indywidualnym Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego,
 • Edyta Chrząstek – VI miejsce w Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego na szczeblu powiatowym,
 • Adam Rębisz – IV miejsce w X Masowym Cyklu Turniejów Tenisa Stołowego w Rudniku nad Sanem,
 • Ewa Sudoł, Natalia Piekarz, Natalia Czochara otrzymały wyróżnienie za aktywną pracę w drużynie harcerskiej i w samorządzie uczniowskim.

Bardzo aktywnie pracowali harcerze i zuchy. Do bardzo udanych imprez zaliczono:

1. trzydniowe zimowisko w Bojanowie,

2. dwudniowy biwak wiosenny pod hasłem „Manewry wiosenne” w Gwoźdźcu,

3. trzydniowy biwak letni w Bojanowie – podsumowujący całoroczną pracę.

Harcerze i zuchy z naszej szkoły pod opieką p. Zofii Poręby i p. Elżbiety Drzymały brali udział w imprezach organizowanych przez Hufiec Stalowa Wola: Jesienny Zlot Hufca w Radomyślu, Złaz z okazji Dnia Myśli Braterskiej w Rudniku, Festiwal Piosenki Harcerskiej w Bojanowie, Konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”.

W konkursie recytatorskim uczestniczyły 4 harcerki: Ewa Sudoł, Natalia Piekarz, Aneta Sudoł, Ewelina Jarosz. Dwie z nich wywalczyły wysokie miejsca: Natalia Piekarz – II miejsce, a Ewa Sudoł- III miejsce.

Na festiwalu piosenki harcerskiej zespół otrzymał wyróżnienie.

Harcerze zaangażowali się w pracę na rzecz szkoły i wsi. Jesienią sprzątali groby poległych, realizując zadanie „Płomień Znicza”. Zorganizowali udany wieczór andrzejkowy, powitanie wiosny, a w Wielką Sobotę trzymali wartę przy Grobie Pana Jezusa w kościele w Cisowym Lesie.

Uczniowie klas I – VI wzięli udział w wycieczce do Rzeszowa. Nie tylko zwiedzili wojewódzkie miasto, ale również obejrzeli spektakl teatralny „Śluby panieńskie” i zwiedzili Teatr im. Wandy Siemaszkowej.

Odbyły się wycieczki rowerowe nad zalew w Wilczej Woli połączone z zabawą i kąpielą w wodzie.

Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszył się zorganizowany w szkole konkurs o życiu i twórczości Fryderyka Chopina.

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

Uczniowie klasy szóstej po raz pierwszy pisali sprawdzian przygotowany przez OKE w Krakowie. Nasi uczniowie uzyskali średnio 31,38 pkt na 40 pkt możliwych, dużo więcej niż średnia gminy i województwa. Był to najwyższy wynik w historii szkoły z tego egzaminu. Najwięcej punktów uzyskali: Aneta Sudoł – 38, Damian Szwed – 38, Ewa Sudoł – 37, Małgorzata Delekta – 36, Natalia Piekarz – 36.

Klasa VI liczyła 17 uczniów. Wychowawcą klasy była p. Małgorzata Kolańska.

Wszyscy uczniowie ukończyli szkolę podstawową.

Uczniowie, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem: Aneta Sudoł, Ewa Sudoł, Natalia Piekarz, Damian Szwed, Natalia Czochara, Edyta Chrząstek, Ewelina Jarosz.

Pozostali uczniowie klasy VI: Marcin Bagiński, Małgorzata Delekta, Kamil Kapała, Justyna Kolańska, Jan Kurzawa, Mariusz Magdziak, Łukasz Marut, Adam Rębisz, Grzegorz Ruszak, Marcin Woś.

 

Rok szkolny 2002/03.

Dyrektorem szkoły była p. mgr Maria Krzos.

Do grona nauczycieli dołączyli: p. Agnieszka Gil, p. Elżbieta Wołoszynek, p. Sebastian Pietras.

W skład kadry pedagogicznej wchodzili: inż. Zofia Poręba, Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł, Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz, Danuta Skawińska, Teresa Markulicz, Małgorzata Kolańska, Rafał Lipski.

Do szkoły w Gwoźdźcu uczęszczało 66 uczniów ( kl. I – 12, kl. II – 11, kl. III – 7, kl. IV – 13, kl. V – 9, kl. VI – 14). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 15 dzieci.

Osiągnięcia uczniów:

 • Patrycja Bagińska – III miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym w Bojanowie,
 • Patryk Jarosz – II miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym w Bojanowie,
 • Patryk Jarosz – II miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym w Bojanowie,
 • Michał Szewc – II miejsce w IV Podkarpackiej Olimpiadzie Tenisa Stołowego – etap powiatowy,
 • Mirosław Ryś – V miejsce w OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” na szczeblu powiatowym,
 • Dorota Drelich – aktywna praca społeczna na rzecz szkoły, w samorządzie klasowym, w harcerstwie i bibliotece szkolnej,
 • Justyna Jarosz - aktywna praca społeczna na rzecz szkoły, w harcerstwie, bibliotece szkolnej i spółdzielni uczniowskiej,
 • Iwona Chudzik – aktywna praca w samorządzie uczniowskim,
 • Agata Kwaśnik - aktywna praca w samorządzie uczniowskim.

Uczniowie klasy szóstej zdawali egzamin na kartę rowerową i wszyscy ją otrzymali.

Odbyła się wycieczka do Sandomierza połączona z pływaniem na krytym basenie.

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

Druhny Elżbieta Drzymała, Zofia Poręba i Małgorzata Sudoł zorganizowały trzydniowy biwak w naszej szkole dla harcerzy ze szczepu Żarnowiec. Było mnóstwo zabawy i śpiewu.

Uczniowie klasy szóstej pisali sprawdzian zewnętrzny zorganizowany przez OKE i uzyskali bardzo dobry wynik – 29,21 pkt/40 pkt. Wynik naszych uczniów był lepszy niż w gminie, w powiecie i województwie. Najwyższe wyniki uzyskali: Agata Kwaśnik - 37 pkt, Mirosław Ryś – 37 pkt.

 

Klasa VI liczyła 14 uczniów. Wychowawcą klasy była p. Małgorzata Sudoł.

Wszyscy uczniowie ukończyli szkolę podstawową.

Uczniowie, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem: Iwona Chudzik, Agata Kwaśnik, Agnieszka Olejarz.

Pozostali uczniowie klasy VI: Aneta Baran, Mateusz Bednarz, Justyna Jarosz, Krzysztof Kapała, Anna Kurzawa, Urszula Magdziak, Włodzimierz Rębisz, Mirosław Ryś, Damian Sałek, Michał Szewc, Grzegorz Szot.

 

Rok szkolny 2003/04

 

Dyrektorem szkoły była p. mgr Maria Krzos.

Do grona nauczycieli dołączyli: p. Iwona Woźniak, p. Agnieszka Baran oraz p. Marcin Stróż.

W skład kadry pedagogicznej wchodzili: Zofia Poręba, Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł, Agnieszka Gil, Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz, Danuta Skawińska, Teresa Markulicz, Małgorzata Kolańska, Beata Jurek.

Z pracy w szkole zrezygnowała pani Danuta Skawińska, gdyż wyjechała zagranicę.

Był to trudny rok szkolny. Dnia 8 maja 2004 r. zmarła pani dyrektor Maria Krzos. Nie byliśmy na to przygotowani. Odeszła nagle i niespodziewanie. Wszyscy nauczyciele, pracownicy, uczniowie i rodzice uczestniczyli w pogrzebie w Stalowej Woli. Do dnia dzisiejszego pozostał nam w pamięci ten dzień. Tak jak zawsze będziemy pamiętać panią dyrektor – pełną energii, uśmiechniętą, rozśpiewaną.

Do szkoły uczęszczało 70 uczniów ( kl. I – 15, kl. II – 11, kl. III – 11, kl. IV – 8, kl. V – 13, kl. VI – 10). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 13 dzieci.

Osiągnięcia uczniów:

 • Patryk Jarosz – III miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym „Mądra Sowa”,
 • Grzegorz Piekarz – aktywna praca na rzecz szkoły, w samorządzie uczniowskim, w spółdzielni uczniowskiej,
 • udział przedszkolaków w konkursie „Rozśpiewane przedszkolaki”,
 • Krzysztof Chudzik – II miejsce w biegach na 40 m.

W szkole odbył się konkurs czytelniczy. Najwięcej książek przeczytały: Patrycja Woś z klasy I oraz Agnieszka Puzio z klasy V.

Harcerze uczestniczyli w zimowisku zorganizowanym w Stanach na feriach zimowych.

59 uczniów PSP Gwoździec wzięło udział w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym”. W nagrodę dla najlepiej oszczędzających zorganizowano wycieczkę do Sandomierza.

Chętni uczniowie pojechali na wycieczkę do Leżajska, gdzie zwiedzano barokowy klasztor oraz ścieżkę edukacyjną z bobrami.

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

Na wakacjach 2004 r. dzieci były na koloniach w Zaklikowie zorganizowanych przez p. Elżbietę Drzymałę.

 

Uczniowie klasy szóstej pisali zewnętrzny sprawdzian, za który otrzymali 22,6 pkt/40 pkt. Najwyższy wynik uzyskał Michał Sudoł – 31 pkt.

 

Dokonano remontu pokoju nauczycielskiego oraz gabinetu dyrektora.

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 18 czerwca 2004 r. wszyscy uczniowie klasy szóstej ukończyli szkołę podstawową: Bogdan Bagiński – z wyróżnieniem, Dorota Drelich – z wyróżnieniem, Stanisław Gałka, Łukasz Janiec, Sławomir Janiec, Tomasz Krawiec, Angelika Jarosz, Michał Sudoł – z wyróżnieniem, Paweł Wąsik – z wyróżnieniem.

Wychowawcą klasy 6 była p. Zofia Poręba.

 

Rok szkolny 2004/05

 

Dyrektorem szkoły została p. mgr Małgorzata Kolańska .

Do grona nauczycieli dołączyli: p. Marta Buczek, p. Barbara Kobylarz, p. Marta Serafin.

W skład kadry pedagogicznej wchodzili: Zofia Poręba, Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł, Agnieszka Gil, Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz, Iwona Bakalarz, Marcin Stróż, Teresa Markulicz, Beata Jurek.

Do szkoły uczęszczało 72 uczniów ( kl. I – 13, kl. II – 15, kl. III – 11, kl. IV – 11, kl. V – 8, kl. VI – 14). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 13 dzieci.

W szkole zorganizowano wiele konkursów: plastyczny pt.„Aniołek bożonarodzeniowy”, konkurs czystości sal, konkurs czytelniczy (Edyta Marut – kl. 1, Ewelina Pitak – kl.2, Katarzyna Jarosz – kl. 3, Wioletta Saj – kl. 4, Justyna Winogrodzka – kl.5, Agnieszka Puzio – kl.6)

W pierwszą rocznicę śmierci p. dyrektor Marii Krzos -8maja 2005 r. odbył się w szkole uroczysty apel oraz zasadziliśmy na podwórku szkolnym rajską jabłoń, aby zawsze przypominała o pani dyrektor. Dzieci nazwały drzewko Marysią.

15 maja obchodzimy w Polsce i na świecie Dzień Niezapominajki. Postanowiliśmy, że będzie to również dzień poświęcony pamięci o pani dyrektor, aby nie zapomnieć.

W roku szkolnym 2004/05 odbyły się dwie wycieczki turystyczno-krajoznawcze do skansenu w Kolbuszowej i do zamku w Łańcucie, a także wyjazd do Stalowej Woli do Straży Pożarnej i do kina „Ballada” na film „W 80 dni dookoła świata”.

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

Na wakacjach 2005 r. dzieci były na koloniach w Olchowcu zorganizowanych przez p. Elżbietę Drzymałę.

Przedszkolaki z oddziału przedszkolnego otrzymała śliczne kolorowe mebelki.

Uczniowie klasy szóstej pisali sprawdzian zewnętrzny zorganizowany przez OKE i uzyskali bardzo dobry wynik – 28 pkt/40 pkt. Najwięcej punktów zdobył ,aż 38.Wynik naszych uczniów był lepszy niż w gminie, w powiecie i województwie. Najwyższe wyniki uzyskali: Agnieszka Puzio – 38 pkt, Grzegorz Piekarz – 38 pkt, Katarzyna Madej – 37 pkt.

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17 czerwca 2005 r. wszyscy uczniowie klasy szóstej ukończyli szkołę podstawową: Krzysztof Delekta, Iwona Janiec, Radosław Jarosz, Anna Kata – z wyróżnieniem, Mariusz Krawiec, Katarzyna Madej – z wyróżnieniem, Krystian Magdziak, Mariusz Mendyk, Paulina Olejarz, Grzegorz Piekarz – z wyróżnieniem, Agnieszka Puzio – z wyróżnieniem, Kamil Puzio, Stanisław Sałek, Jolanta Wąsik - z wyróżnieniem.

Wychowawcą klasy 6 była p. Małgorzata Sudoł.

 

Rok szkolny 2005/06

 

Dyrektorem szkoły była p. mgr Małgorzata Kolańska .

Do grona nauczycieli dołączył p. Włodzimierz Szuryn i p. Anna Wojtak.

W skład kadry pedagogicznej wchodzili: Zofia Poręba, Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł, Agnieszka Gil, Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz, Marcin Stróż, Barbara Kobylarz, Teresa Markulicz, Marta Serafin, Marta Buczek, Beata Jurek.

Do szkoły uczęszczało 70 uczniów ( kl. I – 13, kl. II – 13, kl. III – 15, kl. IV – 10, kl. V – 11, kl. VI – 8). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 10 dzieci.

Osiągnięcia uczniów:

 • Wioletta Saj – III miejsce w powiatowych zawodach w tenisie stołowym dziewcząt, wzorowa przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego,
 • Justyna Wąsik - III miejsce w powiatowych zawodach w tenisie stołowym dziewcząt.

W ramach akcji „I ty możesz zostać św. Mikołajem” p. Teresa Markulicz zorganizowała zbiórkę darów dla dzieci z Domu Dziecka w Skopaniu.

W szkole odbyło się wiele konkursów tj. konkurs wiedzy o Janie Pawle II, konkurs plastyczny – „Baśniowi bohaterowie Andersena”, konkurs ze znajomości baśni Andersena, „Kalambury”, „Przysłowie prawdę Ci powie”, konkurs czytelniczy, na 100% frekwencję.

W I rocznicę śmierci Ojca Św. Jana Pawła II pani Małgorzata Sudoł zorganizowała Dzień Papieski w szkole. Uczniowie przygotowali wiele prac plastycznych, wiadomości z życia papieża. Pani Elżbieta Drzymała nauczyła uczniów wielu piosenek. Wszyscy nauczyciele aktywnie zaangażowali się w prace organizacyjne i przebieg tego wspaniałego dnia.

W roku szkolnym 2005/06 odbyła się wycieczka w Góry Świętokrzyskie oraz wyjazd do kina do Stalowej Woli na film „Szeregowiec Dolot”.

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

Na wakacjach 2006 r. dzieci były na koloniach w Ruszlczycach zorganizowanych przez p. Elżbietę Drzymałę.

Prace remontowe wykonane na wakacjach 2005 roku:

 • zabudowa schodów i wykonanie schowka na sprzęt na w-f,
 • odnowienie toalet,
 • wymalowanie na olejno schodów i podłóg,
 • wykonanie parkingu,
 • nawiezienie ziemi na podwórko za szkołą,
 • posianie trawy na boisku szkolnym.

Na wywiadówkę został zaproszony p. sierżant Piotr Wilk, który opowiadał rodzicom jak zorganizować bezpieczne ferie zimowe dla dzieci.

W konkursie na najładniejszą kartę bożonarodzeniową zorganizowanym przez Komendę Hufca w Stalowej Woli pierwsze miejsce zajęła Paulina Baran, a drugie Magdalena Drelich.

W szkole odbyło się ciekawe spotkanie z misjonarzem z Czadu oraz zbiórka pieniędzy dla dzieci z Czadu.

 

Rada Pedagogiczna przyznała nagrody książkowe za 100% frekwencję następującym uczniom: Wioletta Saj, Angelika Siudak, Marta Janiec, Krystian Siudak, Wiktoria Baran, Iwona Wąsik.

Nagrody książkowe otrzymały dzieci za wzorowe czytelnictwo: Bartłomiej Madej, Przemysław Madej, Mateusz Krawiec, Wiktoria Baran.

Uczniowie klasy szóstej pisali sprawdzian zewnętrzny zorganizowany przez OKE i uzyskali średni wynik – 19,9 pkt/40 pkt. W skali stanikowej uzyskali 4 poziom – niżej średni. Najwyższy wynik uzyskał Michała Woś – 33 pkt.

Wychowawcą klasy 6 była p. Bogumiła Jarosz.

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 13 czerwca 2006 r. wszyscy uczniowie klasy szóstej ukończyli szkołę podstawową: Patrycja Bagińska – z wyróżnieniem, Agata Janiec, Damian Kurzawa, Damian Kutyła, Natalia Puzio, Justyna Winogrodzka – z wyróżnieniem, Michał Woś – z wyróżnieniem, Mateusz Szwed.

 

Rok szkolny 2006/07

 

Dyrektorem szkoły była p. mgr Małgorzata Kolańska.

Do grona nauczycieli dołączyła p. Barbara Kobylarz.

W skład kadry pedagogicznej wchodzili: Zofia Poręba, Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł, Anna Wojtak - Szczęch, Agnieszka Gil, Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz, Barbara Kobylarz, Włodzimierz Szuryn, Marcin Stróż, Teresa Markulicz, Beata Jurek.

W trakcie roku szkolnego p. Agnieszka Gil przeniosła się do szkoły w Cholewianej Górze.

Do szkoły uczęszczało 70 uczniów ( kl. I – 9, kl. II – 13, kl. III – 13, kl. IV – 15, kl. V – 10, kl. VI – 10). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 10 dzieci.

Osiągnięcia uczniów:

 • Karolina Jarosz – laureat powiatowego konkursu ortograficznego „Mądra Sowa”,
 • Karolina Jarosz – III miejsce gminnym konkursie matematycznym dla klas II,
 • Agnieszka Gazda - III miejsce gminnym konkursie ortograficznym dla klas III „Mądra Sowa”,
 • Patryk Jarosz – I miejsce w konkursie „Z Pismem Świętym w Trzecie Tysiąclecie” – etap dekanalny,
 • Justyna Wąsik – III miejsce w powiatowych zawodach w tenisie stołowym w Antoniowie,
 • Ewelina Sudoł - III miejsce w powiatowych zawodach w tenisie stołowym w Antoniowie,
 • Ewelina Sudoł – III miejsce w powiatowych indywidualnych biegach przełajowych na 500 m,
 • Krystian Siudak - IV miejsce w powiatowych indywidualnych biegach przełajowych na 500 m,
 • Edyta Kolańska - wzorowa przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego,
 • występ przedszkolaków w Stanach na Dzień Dziecka,
 • wyróżnienie na przeglądzie teatrzyków szkolnych w Stanach,
 • realizacja projektu „Od Grunwaldu do Westerplatte”.

Za 100% frekwencję nagrody książkowe otrzymali: Angelika Siudak, Tomasz Konefał, Marta Janiec, Krystian Siudak.

Najwięcej książek przeczytali: Agata Kurzawa – kl.1, Przemek Madej – kl. 2, Dorota Jarosz – kl.3, Ewelina Pitak – kl. 4, Edyta Kolańska – kl.5, Angelika Siudak – kl.6.

Odbyła się wycieczka do Stalowej Woli na wystawę „COP dla przyszłości” oraz Kurozwęk.

W szkole zorganizowano zajęcia taneczne, w których uczniowie chętnie brali udział.

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

Część uczniów na wakacjach pojechała na obóz w Siemianach, zorganizowany przez p. Elżbietę Drzymałę.

Dużym sukcesem szkoły było napisanie projektu pt. „Spotkanie pokoleń” i jego realizacja. Założeniem projektu było poznanie życia, zwyczajów, historii i pracy dziadków – mieszkańców Gwoźdźca i Cisowego Lasu. W ramach jego realizacji zorganizowano wiele zajęć tj. z szydełkowania, robienia na drutach, pieczenia chrustu, pieczenia chleba, układania przyśpiewek ludowych, robienia makatek, wycieczka do skansenu w Kolbuszowej, wycieczka do Muzeum Regionalnego w Rozwadowie na wystawę o Lasowiakach oraz warsztaty z życia Lasowiaków, przeprowadzenie wywiadu z dziadkami o historii Gwoźdźca i Cisowego Lasu i wiele innych.

Wielkim świętem w szkole był Dzień Rodziny. Oprócz wierszy i piosenek dla rodziców przygotowanych przez dzieci, rodzice dla dzieci przygotowali wiele ciekwawych porad i wskazówek, m.in. przepis na szczęście.

Rodzice sami wyremontowali chodnik przed szkołą.

Dyrektor szkoły z pieniędzy z rady rodziców odeskował strych i wymienił okno na strychu.

Uczniowie klasy szóstej uzyskali 26,2 pkt/40 pkt na sprawdzianie organizowanym przez OKE w Krakowie. Był to wynik wyższy od średniej gminy, ale nico niższy od średniej powiatu i województwa. Najwięcej punktów uzyskał Patryk Jarosz – 37.

Wychowawcą klasy 6 była p. Zofia Poręba.

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 15 czerwca 2007 r. wszyscy uczniowie klasy szóstej ukończyli szkołę podstawową: Wioletta Saj – z wyróżnieniem, Angelika Siudak - z wyróżnieniem , Patryk Jarosz - z wyróżnieniem, Wdowiak Patrycja, Konrad Mendyk, Andrzej Jarosz, Damian Sałek, Alina Sałek, Krzysztof Chudzik, Mateusz Szwed.

 

Rok szkolny 2007/08

 

Dyrektorem szkoły była p. mgr Małgorzata Kolańska.

Do grona nauczycieli dołączyły: p. Ewa Puzio, p. Ewelina Kotwica i p. Joanna Świtalska.

W skład kadry pedagogicznej wchodzili: Zofia Poręba, Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł, Anna Szczęch, Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz, Barbara Kobylarz, Barbara Kobylarz, Teresa Markulicz, Agnieszka Główka, Izabela Drzymała.

Z pracy w szkole w Gwoźdźcu zrezygnował p. Marcin Stróż.

Do szkoły uczęszczało 73 uczniów ( kl. I – 13, kl. II – 9, kl. III – 13, kl. IV – 14, kl. V – 14, kl. VI – 10). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 9 dzieci.

Na wakacjach w 2007 roku dokonano gruntownego remontu szkoły:

 • wykonano łazienki,
 • wyremontowano salę nr 2,
 • zmieniono obicie części ścian korytarza szkolnego,
 • wyremontowano nowe pomieszczenie na pokój nauczycielski i na kuchnię.

Pieniądze na remont dostaliśmy od Wójta Gminy Bojanów pana Sławomira Serafina. Cały remont wykonali rodzice przy dużej pomocy przewodniczącego rady gminy p. Marka Olejarza.

We wrześniu 2007 r. odbyło się w szkole uroczyste zakończenie projektu pt. „Spotkanie pokoleń”. Zorganizowano wielką imprezę „Wesele Lasowiackie”. Salę lekcyjną zamieniono w piękną lasowiacką izbę ze sprzętami do tkania materiału, naczyniami do pieczenia chleba. Pani Romana Sudoł wraz nauczycielami przygotowała weselne dekoracje tj. kolorowe wycinanki, kwiaty z bibułki, pająk ze słomy i bibuły. Uczniowie przynieśli przykrycia, makiety na ściany, obrazy. Pani Elżbieta Drzymała przygotowała weselne przyśpiewki, tańce oraz stroje lasowiackie. Na szkolnym korytarzu umieszczono tablice z pracami dzieci. Była to też okazja do zaprezentowania budynku szkoły po gruntownym remoncie.

Na tę uroczystość przybyło wielu gości: pan wójt Sławomir Serafin, radni, sołtys oraz rodzice.

W tym roku szkolnym został wprowadzony jednakowy strój uczniowski. Wszyscy uczniowie uczęszczali do szkoły w mundurkach szkolnych.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu z p. Janiną Sagatowską oraz Wójt Gminy Bojanów p. Sławomir Serafin przy dużym zaangażowaniu przewodniczącego Rady Gminy Bojanów p. Marka Olejarza zorganizowali w szkole konkurs o ruchu drogowym ze wspaniałymi bardzo cennymi nagrodami. A oto zwycięzcy tego konkursu:

w kategorii dzieci młodsze:

1 miejsce Dawid Olejarz – klasa 2,

2 miejsce Patryk Lebioda – klasa 3,

3 miejsce Lucyna Skawińska – klasa 1,

w kategorii dzieci starsze:

1 miejsce Justyna Wąsik – klasa 6,

2 miejsce Ewelina Pitak – klasa 5,

3 miejsce Kinga Jarosz – klasa 6.

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

W konkursie na najładniejszą kartę bożonarodzeniową zorganizowanym przez Komendę Hufca w Stalowej Woli drugie miejsce zajęła Ewelina Sudoł.

 

Osiągnięcia uczniów:

 • Edyta Kolańska – wzorowy przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
 • Karolina Jarosz – II miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym „Mądra Sowa”,
 • Magdalena Drelich – laureat konkursu diecezjalnego „Z Pismem Świętym w III Tysiąclecie”,
 • Justyna Wąsik – II miejsce w rejonowych zawodach w tenisa stołowego,
 • Ewelina Sudoł - II miejsce w rejonowych zawodach w tenisa stołowego,
 • I miejsce i Złota Maska w przeglądzie szkolnych teatrzyków w Stanach za przedstawienie „Wesele Lasowiackie”,
 • Sebastian Kolański – nagroda za konkurs „Numer 112 nie do zabawy”.

Nagrodę za 100% frekwencję otrzymała Anna Dul uczennica klasy III.

W grudniu odbyła się wycieczka do fabryki ozdób choinkowych w Nowej Dębie oraz w czerwcu wycieczka do Zamościa, gdzie dzieci poznały zabytki polskiej kultury, zwiedziły arsenał, zoo.

Harcerze na feriach zimowych uczestniczyli w Harcerskich Harcach Halowych w Sandomierzu.

Na feriach zimowych 2008 r. dyrektor szkoły napisał projekt w ramach programu „Pracownie komputerowe dla szkół” i złożył go w Rzeszowie. Program przewidywał oddanie pracowni komputerowej szkole, jeśli wójt wyrazi zgodę i przeznaczy środki na przygotowanie sali, tzn. zostanie wykonana nowa instalacja elektryczna, nowe meble do pracowni, biurka, krzesła, szafki. Dyrektor takie środki uzyskał i dzięki temu w czerwcu 2008 roku otrzymaliśmy nową pracownię.

Na wiosnę 2008 roku w ramach remontu budynku szkolnego wykonano odeskowanie zewnętrzne.

W maju 2008 r. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie dokonało wizytacji szkoły za okres pięciu lat. Pani wizytator Elżbieta Konieczko dokładnie sprawdziła działania dyrektora we wszystkich obszarach. Odbyły się spotkania z uczniami, nauczycielami oraz rodzicami. Działanie szkoły zostało bardzo dobrze ocenione przez panią wizytator.

Część uczniów pojechała na wakacjach na obóz do Stasikówki koło Zakopanego, zorganizowany przez p. Elżbietę Drzymałę.

 

Na sprawdzianie zewnętrznym podsumowującym naukę w szkole podstawowej uczniowie klasy szóstej uzyskali 23,1 pkt/40 pkt. Najwięcej punktów uzyskała Kinga Jarosz – 38.

Wychowawcą klasy szóstej była pani Małgorzata Sudoł.

Wszyscy uczniowie klasy 6 ukończyli szkołę podstawową: Bartłomiej Dul, Marta Janiec, Katarzyna Jarosz, Kinga Jarosz – z wyróżnieniem, Paulina Jarosz, Agata Kasica, Edyta Kolańska – z wyróżnieniem, Dominika Kutyła, Aneta Sałek, Justyna Wąsik – z wyróżnieniem.

 

Rok szkolny 2008/09

 

Dyrektorem szkoły była p. mgr Małgorzata Kolańska.

Do grona nauczycieli dołączyła p. Anna Skawińska.

W skład kadry pedagogicznej wchodziły: Zofia Poręba, Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł - Kaźmierak, Ewa Puzio, Anna Szczęch, Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz, Barbara Kobylarz, Barbara Kobylarz, Ewelina Kotwica, Joanna Świtalska, Teresa Markulicz, Agnieszka Główka.

Do szkoły uczęszczało 72 uczniów ( kl. I – 10, kl. II – 13, kl. III – 9, kl. IV – 13, kl. V – 14, kl. VI – 13). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 7 dzieci.

Na wakacjach dokonano dalszego remontu budynku szkolnego. Wyremontowano pozostałą część sal na dole: sale numer 1 i 3 oraz korytarz szkolny.

Wszyscy nauczyciele wzięli udział w szkoleniu dotyczącym obsługi sieci komputerowej.

Osiągnięcia uczniów:

 • Karolina Bąk – I miejsce w Olimpiadzie Liturgicznej na etapie diecezjalnym,
 • Dorota Jarosz – III miejsce w Olimpiadzie Liturgicznej na etapie diecezjalnym,
 • Paulina Baran – laureat Olimpiady Liturgicznej na etapie diecezjalnym,
 • Magdalena Drelich - laureat Olimpiady Liturgicznej na etapie diecezjalnym,
 • Ewelina Sudoł – III miejsce w powiatowych zawodach w tenisa stołowego,
 • Patrycja Woś - III miejsce w powiatowych zawodach w tenisa stołowego,
 • Ewelina Sudoł – I miejsce w Powiatowych Indywidualnych Biegach Przełajowych,
 • Grzegorz Kutyła - I miejsce w Powiatowych Indywidualnych Biegach Przełajowych,
 • Ewelina Sudoł – udział w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Kolbuszowej na 1000 m,
 • Grzegorz Kutyła - udział w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Kolbuszowej na 1000 m,
 • Magdalena Drelich – III miejsce w konkursie biblijnym „Z Pismem Świętym w Trzecie Tysiąclecie” na etapie dekanalnym,
 • II miejsce drużyny chłopców w gminnych zawodach w piłkę nożną,
 • Katarzyna Marut – laureat Konkursu Matematycznego dla klas II,

Nagrodę za 100% frekwencję otrzymał uczeń klasy II - Filip Baran.

Przewodniczącą samorządu uczniowskiego była Karolina Jarosz , a zastępcą Dorota Jarosz.

Harcerze na feriach zimowych uczestniczyli w Harcerskich Harcach Halowych w Tarnobrzegu, a w marcu w Hufcowym Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Stalowej Woli i zajęli II miejsce. Druhna Dorota Jarosz zajęła I miejsce w konkursie recytatorskim „Strofy o Ojczyźnie”.

Najwięcej książek przeczytali:

Natalia Saj i Aleksandra Rębisz – OP,

Sylwia Sudoł i Julia Jarosz – kl. 1,

Krzysztof Sudoł i Daniel Kapała – kl. 2,

Marta Woś i Agata Kurzawa – kl. 3,

Mateusz Krawiec – kl. 4,

Edyta Marut – kl. 5,

Patrycja Woś – kl. 6.

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

W tym roku szkolnym odbyła się super ciekawa wycieczka do Warszawy. Spełniło się marzenie dyrektora szkoły, aby uczniowie zwiedzili stolicę.

Część uczniów pojechała na wakacjach na obóz do Sokolca w Kotlinie Kłodzkiej.

Na sprawdzianie zewnętrznym podsumowującym naukę w szkole podstawowej uczniowie klasy szóstej uzyskali średnio 22,1 pkt/40 pkt. Wynik ten był wyższy niż średnia gminy, ale niż od średniej powiatu i województwa. Najwięcej punktów uzyskała Karolina Bąk – 36 pkt.

 

Wychowawcą klasy szóstej była pani Zofia Poręba.

Wszyscy uczniowie klasy szóstej ukończyli szkołę podstawową: Ewelina Sudoł - z wyróżnieniem, Karolina Bąk - z wyróżnieniem , Patrycja Woś -z wyróżnieniem, Magdalena Puzio – z wyróżnieniem, Mateusz Madej - z wyróżnieniem, Krystian Siudak – z wyróżnieniem, Justyn Bednarz, Iwona Kowal, Mateusz Kowal, Alina Kraska, Ewelina Pitak, Anna Sałek, Paweł Wdowiak.

 

Rok szkolny 2009/10

 

Dyrektorem szkoły była p. mgr Elżbieta Drzymała.

Do grona nauczycieli dołączyła p. Agata Marut - Stencel.

W skład kadry pedagogicznej wchodziły: Zofia Poręba, Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Kaźmierak, Ewa Puzio, Anna Szczęch, Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz, Barbara Kobylarz, Małgorzata Kolańska, Barbara Kobylarz, Ewelina Kotwica, Joanna Świtalska, Teresa Markulicz.

Do szkoły uczęszczało 65 uczniów ( kl. I – 7, kl. II – 10, kl. III – 13, kl. IV – 10, kl. V – 13, kl. VI – 12). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 5 dzieci.

W I semestrze zorganizowano wyjazd do cyrku „Arlekin” do Bojanowa zafundowany przez Wójta Gminy Bojanów p. Sławomira Serafina.

Osiągnięcia uczniów:

 • Bartłomiej Sądej – laureat Powiatowego Konkursu Ortograficznego „Mądra Sowa”
 • Julia Jarosz – I miejsce w gminnym konkursie recytatorskim,
 • Marta Woś - I miejsce w gminnym konkursie recytatorskim,
 • Paulina Baran – aktywna praca na rzecz szkoły,
 • Dorota Jarosz – aktywna praca na rzecz szkoły,
 • Edyta Marut - aktywna praca na rzecz szkoły,
 • Paulina Baran – aktywna praca w 37 Drużynie Harcerskiej „Trampy” im. K. K. Baczyńskiego,
 • przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia” na Dzień Matki

Świetna zabawa była podczas Tygodnia Ekologicznego. Uczniowie poznawali zagadnienie związane z ochroną przyrody, na każdy dzień tygodnia mieli wyznaczony inny kolor ubrania. Do zabawy włączyły się wychowawczynie i też wkładały ubranie w określonym kolorze. Całość została zakończona konkursem na najbardziej ekologiczną klasę.

Harcerze uczestniczyli w zlocie w Bojanowie.

Do szkoły przyjechali policjanci z prezentacją „I ty możesz zostać bohaterem”.

W II semestrze p. Romana Sudoł w ramach działalności szkolnego koła turystyczno-krajoznawczego zorganizowała wyjazdy:

 • do kina „Helios” w Rzeszowie na film 3D „Alicja w krainie czarów”,
 • do kina „Wrzos” w Stalowej Woli na film „Nie ma haka na disco robaka” i do Wesołej Akademii.

Część uczniów na wakacjach pojechała na kolonie do Pucka organizowane przez p. Elżbietę Drzymałę.

Wszyscy uczniowie wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

Na feriach zimowych wymieniono parapety okienne.

Uczniowie klasy szóstej piszący sprawdzian w roku szkolnym 2009/10 uzyskali średnio 24,58 pkt/40 pkt. Najwięcej punktów zdobyła Paulina Baran – 30.

Wychowawcą klasy szóstej była pani Anna Szczęch.

Uchwałą z dnia 21 czerwca 2010 r. wszyscy uczniowie klasy szóstej ukończyli szkołę podstawową: Paulina Baran – z wyróżnieniem, Radosław Bagiński, Magdalena Drelich – z wyróżnieniem, Damian Dul, Bartosz Furtak, Agnieszka Gazda – z wyróżnieniem, Agnieszka Jarosz, Dorota Jarosz – z wyróżnieniem, Wojciech Kolasa, Tomasz Konefał, Edyta Marut, Piotr Wdowiak.