Rok szkolny 2001/02

Dyrektorem szkoły była p. mgr Maria Krzos.

W skład kadry pedagogicznej wchodzili: inż. Zofia Poręba, Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł, Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz, Danuta Skawińska, Teresa Markulicz, Małgorzata Kolańska, Rafał Lipski.

Do szkoły w Stanach przeszedł p. Bogusław Wandas.

Do szkoły w Gwoźdźcu uczęszczało 79 uczniów ( kl. I – 13, kl. II – 9, kl. III – 15, kl. IV – 10, kl. V – 14, kl. VI – 17). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 12 dzieci.

Osiągnięcia uczniów:

 • Patrycja Bagińska – laureat Powiatowego Konkursu Ortograficznego w Stalowej Woli,
 • Michał Woś – II miejsce w Powiatowych Drużynowych Rozgrywkach w Mini Piłce Nożnej,
 • Krystian Puzio – udział w Powiatowym Konkursie Matematycznym w Stalowej Woli,
 • Michał Woś – udział w Gminnym Konkursie Matematycznym w Bojanowie,
 • Michał Woś – udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym w Bojanowie,
 • Jolanta Wąsik - laureat Powiatowego Konkursu Ortograficznego w Stalowej Woli,
 • Agnieszka Puzio - udział w Powiatowym Konkursie Ortograficznym w Stalowej Woli,
 • Grzegorz Piekarz - udział w Gminnym Konkursie Matematycznym w Bojanowie,
 • Krzysztof Delekta - udział w Gminnym Konkursie Matematycznym w Bojanowie,
 • Sławomir Janiec – VII miejsce w Powiatowych Biegach na 500 m,
 • Ewelina Jarosz – X miejsce w Indywidualnym Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego,
 • Edyta Chrząstek – VI miejsce w Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego na szczeblu powiatowym,
 • Adam Rębisz – IV miejsce w X Masowym Cyklu Turniejów Tenisa Stołowego w Rudniku nad Sanem,
 • Ewa Sudoł, Natalia Piekarz, Natalia Czochara otrzymały wyróżnienie za aktywną pracę w drużynie harcerskiej i w samorządzie uczniowskim.

Bardzo aktywnie pracowali harcerze i zuchy. Do bardzo udanych imprez zaliczono:

1. trzydniowe zimowisko w Bojanowie,

2. dwudniowy biwak wiosenny pod hasłem „Manewry wiosenne” w Gwoźdźcu,

3. trzydniowy biwak letni w Bojanowie – podsumowujący całoroczną pracę.

Harcerze i zuchy z naszej szkoły pod opieką p. Zofii Poręby i p. Elżbiety Drzymały brali udział w imprezach organizowanych przez Hufiec Stalowa Wola: Jesienny Zlot Hufca w Radomyślu, Złaz z okazji Dnia Myśli Braterskiej w Rudniku, Festiwal Piosenki Harcerskiej w Bojanowie, Konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”.

W konkursie recytatorskim uczestniczyły 4 harcerki: Ewa Sudoł, Natalia Piekarz, Aneta Sudoł, Ewelina Jarosz. Dwie z nich wywalczyły wysokie miejsca: Natalia Piekarz – II miejsce, a Ewa Sudoł- III miejsce.

Na festiwalu piosenki harcerskiej zespół otrzymał wyróżnienie.

Harcerze zaangażowali się w pracę na rzecz szkoły i wsi. Jesienią sprzątali groby poległych, realizując zadanie „Płomień Znicza”. Zorganizowali udany wieczór andrzejkowy, powitanie wiosny, a w Wielką Sobotę trzymali wartę przy Grobie Pana Jezusa w kościele w Cisowym Lesie.

Uczniowie klas I – VI wzięli udział w wycieczce do Rzeszowa. Nie tylko zwiedzili wojewódzkie miasto, ale również obejrzeli spektakl teatralny „Śluby panieńskie” i zwiedzili Teatr im. Wandy Siemaszkowej.

Odbyły się wycieczki rowerowe nad zalew w Wilczej Woli połączone z zabawą i kąpielą w wodzie.

Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszył się zorganizowany w szkole konkurs o życiu i twórczości Fryderyka Chopina.

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

Uczniowie klasy szóstej po raz pierwszy pisali sprawdzian przygotowany przez OKE w Krakowie. Nasi uczniowie uzyskali średnio 31,38 pkt na 40 pkt możliwych, dużo więcej niż średnia gminy i województwa. Był to najwyższy wynik w historii szkoły z tego egzaminu. Najwięcej punktów uzyskali: Aneta Sudoł – 38, Damian Szwed – 38, Ewa Sudoł – 37, Małgorzata Delekta – 36, Natalia Piekarz – 36.

Klasa VI liczyła 17 uczniów. Wychowawcą klasy była p. Małgorzata Kolańska.

Wszyscy uczniowie ukończyli szkolę podstawową.

Uczniowie, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem: Aneta Sudoł, Ewa Sudoł, Natalia Piekarz, Damian Szwed, Natalia Czochara, Edyta Chrząstek, Ewelina Jarosz.

Pozostali uczniowie klasy VI: Marcin Bagiński, Małgorzata Delekta, Kamil Kapała, Justyna Kolańska, Jan Kurzawa, Mariusz Magdziak, Łukasz Marut, Adam Rębisz, Grzegorz Ruszak, Marcin Woś.

 

Rok szkolny 2002/03.

Dyrektorem szkoły była p. mgr Maria Krzos.

Do grona nauczycieli dołączyli: p. Agnieszka Gil, p. Elżbieta Wołoszynek, p. Sebastian Pietras.

W skład kadry pedagogicznej wchodzili: inż. Zofia Poręba, Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł, Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz, Danuta Skawińska, Teresa Markulicz, Małgorzata Kolańska, Rafał Lipski.

Do szkoły w Gwoźdźcu uczęszczało 66 uczniów ( kl. I – 12, kl. II – 11, kl. III – 7, kl. IV – 13, kl. V – 9, kl. VI – 14). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 15 dzieci.

Osiągnięcia uczniów:

 • Patrycja Bagińska – III miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym w Bojanowie,
 • Patryk Jarosz – II miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym w Bojanowie,
 • Patryk Jarosz – II miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym w Bojanowie,
 • Michał Szewc – II miejsce w IV Podkarpackiej Olimpiadzie Tenisa Stołowego – etap powiatowy,
 • Mirosław Ryś – V miejsce w OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” na szczeblu powiatowym,
 • Dorota Drelich – aktywna praca społeczna na rzecz szkoły, w samorządzie klasowym, w harcerstwie i bibliotece szkolnej,
 • Justyna Jarosz - aktywna praca społeczna na rzecz szkoły, w harcerstwie, bibliotece szkolnej i spółdzielni uczniowskiej,
 • Iwona Chudzik – aktywna praca w samorządzie uczniowskim,
 • Agata Kwaśnik - aktywna praca w samorządzie uczniowskim.

Uczniowie klasy szóstej zdawali egzamin na kartę rowerową i wszyscy ją otrzymali.

Odbyła się wycieczka do Sandomierza połączona z pływaniem na krytym basenie.

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

Druhny Elżbieta Drzymała, Zofia Poręba i Małgorzata Sudoł zorganizowały trzydniowy biwak w naszej szkole dla harcerzy ze szczepu Żarnowiec. Było mnóstwo zabawy i śpiewu.

Uczniowie klasy szóstej pisali sprawdzian zewnętrzny zorganizowany przez OKE i uzyskali bardzo dobry wynik – 29,21 pkt/40 pkt. Wynik naszych uczniów był lepszy niż w gminie, w powiecie i województwie. Najwyższe wyniki uzyskali: Agata Kwaśnik - 37 pkt, Mirosław Ryś – 37 pkt.

 

Klasa VI liczyła 14 uczniów. Wychowawcą klasy była p. Małgorzata Sudoł.

Wszyscy uczniowie ukończyli szkolę podstawową.

Uczniowie, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem: Iwona Chudzik, Agata Kwaśnik, Agnieszka Olejarz.

Pozostali uczniowie klasy VI: Aneta Baran, Mateusz Bednarz, Justyna Jarosz, Krzysztof Kapała, Anna Kurzawa, Urszula Magdziak, Włodzimierz Rębisz, Mirosław Ryś, Damian Sałek, Michał Szewc, Grzegorz Szot.