Rok szkolny 2002/03

 

Rok szkolny 2002/03.

Dyrektorem szkoły była p. mgr Maria Krzos.

Do grona nauczycieli dołączyli: p. Agnieszka Gil, p. Elżbieta Wołoszynek, p. Sebastian Pietras.

W skład kadry pedagogicznej wchodzili: inż. Zofia Poręba, Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł, Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz, Danuta Skawińska, Teresa Markulicz, Małgorzata Kolańska, Rafał Lipski.

Do szkoły w Gwoźdźcu uczęszczało 66 uczniów ( kl. I – 12, kl. II – 11, kl. III – 7, kl. IV – 13, kl. V – 9, kl. VI – 14). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 15 dzieci.

Osiągnięcia uczniów:

  • Patrycja Bagińska – III miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym w Bojanowie,
  • Patryk Jarosz – II miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym w Bojanowie,
  • Patryk Jarosz – II miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym w Bojanowie,
  • Michał Szewc – II miejsce w IV Podkarpackiej Olimpiadzie Tenisa Stołowego – etap powiatowy,
  • Mirosław Ryś – V miejsce w OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” na szczeblu powiatowym,
  • Dorota Drelich – aktywna praca społeczna na rzecz szkoły, w samorządzie klasowym, w harcerstwie i bibliotece szkolnej,
  • Justyna Jarosz - aktywna praca społeczna na rzecz szkoły, w harcerstwie, bibliotece szkolnej i spółdzielni uczniowskiej,
  • Iwona Chudzik – aktywna praca w samorządzie uczniowskim,
  • Agata Kwaśnik - aktywna praca w samorządzie uczniowskim.

Uczniowie klasy szóstej zdawali egzamin na kartę rowerową i wszyscy ją otrzymali.

Odbyła się wycieczka do Sandomierza połączona z pływaniem na krytym basenie.

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

Druhny Elżbieta Drzymała, Zofia Poręba i Małgorzata Sudoł zorganizowały trzydniowy biwak w naszej szkole dla harcerzy ze szczepu Żarnowiec. Było mnóstwo zabawy i śpiewu.

Uczniowie klasy szóstej pisali sprawdzian zewnętrzny zorganizowany przez OKE i uzyskali bardzo dobry wynik – 29,21 pkt/40 pkt. Wynik naszych uczniów był lepszy niż w gminie, w powiecie i województwie. Najwyższe wyniki uzyskali: Agata Kwaśnik - 37 pkt, Mirosław Ryś – 37 pkt.

 

Klasa VI liczyła 14 uczniów. Wychowawcą klasy była p. Małgorzata Sudoł.

Wszyscy uczniowie ukończyli szkolę podstawową.

Uczniowie, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem: Iwona Chudzik, Agata Kwaśnik, Agnieszka Olejarz.

Pozostali uczniowie klasy VI: Aneta Baran, Mateusz Bednarz, Justyna Jarosz, Krzysztof Kapała, Anna Kurzawa, Urszula Magdziak, Włodzimierz Rębisz, Mirosław Ryś, Damian Sałek, Michał Szewc, Grzegorz Szot.