Rok szkolny 2003/04

Dyrektorem szkoły była p. mgr Maria Krzos.

Do grona nauczycieli dołączyli: p. Iwona Woźniak, p. Agnieszka Baran oraz p. Marcin Stróż.

W skład kadry pedagogicznej wchodzili: Zofia Poręba, Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł, Agnieszka Gil, Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz, Danuta Skawińska, Teresa Markulicz, Małgorzata Kolańska, Beata Jurek.

Z pracy w szkole zrezygnowała pani Danuta Skawińska, gdyż wyjechała zagranicę.

Był to trudny rok szkolny. Dnia 8 maja 2004 r. zmarła pani dyrektor Maria Krzos. Nie byliśmy na to przygotowani. Odeszła nagle i niespodziewanie. Wszyscy nauczyciele, pracownicy, uczniowie i rodzice uczestniczyli w pogrzebie w Stalowej Woli. Do dnia dzisiejszego pozostał nam w pamięci ten dzień. Tak jak zawsze będziemy pamiętać panią dyrektor – pełną energii, uśmiechniętą, rozśpiewaną.

Do szkoły uczęszczało 70 uczniów ( kl. I – 15, kl. II – 11, kl. III – 11, kl. IV – 8, kl. V – 13, kl. VI – 10). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 13 dzieci.

Osiągnięcia uczniów:

  • Patryk Jarosz – III miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym „Mądra Sowa”,
  • Grzegorz Piekarz – aktywna praca na rzecz szkoły, w samorządzie uczniowskim, w spółdzielni uczniowskiej,
  • udział przedszkolaków w konkursie „Rozśpiewane przedszkolaki”,
  • Krzysztof Chudzik – II miejsce w biegach na 40 m.

W szkole odbył się konkurs czytelniczy. Najwięcej książek przeczytały: Patrycja Woś z klasy I oraz Agnieszka Puzio z klasy V.

Harcerze uczestniczyli w zimowisku zorganizowanym w Stanach na feriach zimowych.

59 uczniów PSP Gwoździec wzięło udział w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym”. W nagrodę dla najlepiej oszczędzających zorganizowano wycieczkę do Sandomierza.

Chętni uczniowie pojechali na wycieczkę do Leżajska, gdzie zwiedzano barokowy klasztor oraz ścieżkę edukacyjną z bobrami.

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

Na wakacjach 2004 r. dzieci były na koloniach w Zaklikowie zorganizowanych przez p. Elżbietę Drzymałę.

 

Uczniowie klasy szóstej pisali zewnętrzny sprawdzian, za który otrzymali 22,6 pkt/40 pkt. Najwyższy wynik uzyskał Michał Sudoł – 31 pkt.

 

Dokonano remontu pokoju nauczycielskiego oraz gabinetu dyrektora.

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 18 czerwca 2004 r. wszyscy uczniowie klasy szóstej ukończyli szkołę podstawową: Bogdan Bagiński – z wyróżnieniem, Dorota Drelich – z wyróżnieniem, Stanisław Gałka, Łukasz Janiec, Sławomir Janiec, Tomasz Krawiec, Angelika Jarosz, Michał Sudoł – z wyróżnieniem, Paweł Wąsik – z wyróżnieniem.

Wychowawcą klasy 6 była p. Zofia Poręba.