Rok szkolny 2005/06

Rok szkolny 2005/06

 

Dyrektorem szkoły była p. mgr Małgorzata Kolańska .

Do grona nauczycieli dołączył p. Włodzimierz Szuryn i p. Anna Wojtak.

W skład kadry pedagogicznej wchodzili: Zofia Poręba, Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł, Agnieszka Gil, Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz, Marcin Stróż, Barbara Kobylarz, Teresa Markulicz, Marta Serafin, Marta Buczek, Beata Jurek.

Do szkoły uczęszczało 70 uczniów ( kl. I – 13, kl. II – 13, kl. III – 15, kl. IV – 10, kl. V – 11, kl. VI – 8). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 10 dzieci.

Osiągnięcia uczniów:

  • Wioletta Saj – III miejsce w powiatowych zawodach w tenisie stołowym dziewcząt, wzorowa przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego,
  • Justyna Wąsik - III miejsce w powiatowych zawodach w tenisie stołowym dziewcząt.

W ramach akcji „I ty możesz zostać św. Mikołajem” p. Teresa Markulicz zorganizowała zbiórkę darów dla dzieci z Domu Dziecka w Skopaniu.

W szkole odbyło się wiele konkursów tj. konkurs wiedzy o Janie Pawle II, konkurs plastyczny – „Baśniowi bohaterowie Andersena”, konkurs ze znajomości baśni Andersena, „Kalambury”, „Przysłowie prawdę Ci powie”, konkurs czytelniczy, na 100% frekwencję.

W I rocznicę śmierci Ojca Św. Jana Pawła II pani Małgorzata Sudoł zorganizowała Dzień Papieski w szkole. Uczniowie przygotowali wiele prac plastycznych, wiadomości z życia papieża. Pani Elżbieta Drzymała nauczyła uczniów wielu piosenek. Wszyscy nauczyciele aktywnie zaangażowali się w prace organizacyjne i przebieg tego wspaniałego dnia.

W roku szkolnym 2005/06 odbyła się wycieczka w Góry Świętokrzyskie oraz wyjazd do kina do Stalowej Woli na film „Szeregowiec Dolot”.

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

Na wakacjach 2006 r. dzieci były na koloniach w Ruszlczycach zorganizowanych przez p. Elżbietę Drzymałę.

Prace remontowe wykonane na wakacjach 2005 roku:

  • zabudowa schodów i wykonanie schowka na sprzęt na w-f,
  • odnowienie toalet,
  • wymalowanie na olejno schodów i podłóg,
  • wykonanie parkingu,
  • nawiezienie ziemi na podwórko za szkołą,
  • posianie trawy na boisku szkolnym.

Na wywiadówkę został zaproszony p. sierżant Piotr Wilk, który opowiadał rodzicom jak zorganizować bezpieczne ferie zimowe dla dzieci.

W konkursie na najładniejszą kartę bożonarodzeniową zorganizowanym przez Komendę Hufca w Stalowej Woli pierwsze miejsce zajęła Paulina Baran, a drugie Magdalena Drelich.

W szkole odbyło się ciekawe spotkanie z misjonarzem z Czadu oraz zbiórka pieniędzy dla dzieci z Czadu.

 

Rada Pedagogiczna przyznała nagrody książkowe za 100% frekwencję następującym uczniom: Wioletta Saj, Angelika Siudak, Marta Janiec, Krystian Siudak, Wiktoria Baran, Iwona Wąsik.

Nagrody książkowe otrzymały dzieci za wzorowe czytelnictwo: Bartłomiej Madej, Przemysław Madej, Mateusz Krawiec, Wiktoria Baran.

Uczniowie klasy szóstej pisali sprawdzian zewnętrzny zorganizowany przez OKE i uzyskali średni wynik – 19,9 pkt/40 pkt. W skali stanikowej uzyskali 4 poziom – niżej średni. Najwyższy wynik uzyskał Michała Woś – 33 pkt.

Wychowawcą klasy 6 była p. Bogumiła Jarosz.

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 13 czerwca 2006 r. wszyscy uczniowie klasy szóstej ukończyli szkołę podstawową: Patrycja Bagińska – z wyróżnieniem, Agata Janiec, Damian Kurzawa, Damian Kutyła, Natalia Puzio, Justyna Winogrodzka – z wyróżnieniem, Michał Woś – z wyróżnieniem, Mateusz Szwed.