Rok szkolny 2007/08

Rok szkolny 2007/08

 

Dyrektorem szkoły była p. mgr Małgorzata Kolańska.

Do grona nauczycieli dołączyły: p. Ewa Puzio, p. Ewelina Kotwica i p. Joanna Świtalska.

W skład kadry pedagogicznej wchodzili: Zofia Poręba, Teresa Chudzik, Romana Sudoł, Małgorzata Sudoł, Anna Szczęch, Elżbieta Drzymała, Bogumiła Jarosz, Barbara Kobylarz, Barbara Kobylarz, Teresa Markulicz, Agnieszka Główka, Izabela Drzymała.

Z pracy w szkole w Gwoźdźcu zrezygnował p. Marcin Stróż.

Do szkoły uczęszczało 73 uczniów ( kl. I – 13, kl. II – 9, kl. III – 13, kl. IV – 14, kl. V – 14, kl. VI – 10). Do oddziału przedszkolnego w Gwoźdźcu uczęszczało 9 dzieci.

Na wakacjach w 2007 roku dokonano gruntownego remontu szkoły:

 • wykonano łazienki,
 • wyremontowano salę nr 2,
 • zmieniono obicie części ścian korytarza szkolnego,
 • wyremontowano nowe pomieszczenie na pokój nauczycielski i na kuchnię.

Pieniądze na remont dostaliśmy od Wójta Gminy Bojanów pana Sławomira Serafina. Cały remont wykonali rodzice przy dużej pomocy przewodniczącego rady gminy p. Marka Olejarza.

We wrześniu 2007 r. odbyło się w szkole uroczyste zakończenie projektu pt. „Spotkanie pokoleń”. Zorganizowano wielką imprezę „Wesele Lasowiackie”. Salę lekcyjną zamieniono w piękną lasowiacką izbę ze sprzętami do tkania materiału, naczyniami do pieczenia chleba. Pani Romana Sudoł wraz nauczycielami przygotowała weselne dekoracje tj. kolorowe wycinanki, kwiaty z bibułki, pająk ze słomy i bibuły. Uczniowie przynieśli przykrycia, makiety na ściany, obrazy. Pani Elżbieta Drzymała przygotowała weselne przyśpiewki, tańce oraz stroje lasowiackie. Na szkolnym korytarzu umieszczono tablice z pracami dzieci. Była to też okazja do zaprezentowania budynku szkoły po gruntownym remoncie.

Na tę uroczystość przybyło wielu gości: pan wójt Sławomir Serafin, radni, sołtys oraz rodzice.

W tym roku szkolnym został wprowadzony jednakowy strój uczniowski. Wszyscy uczniowie uczęszczali do szkoły w mundurkach szkolnych.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu z p. Janiną Sagatowską oraz Wójt Gminy Bojanów p. Sławomir Serafin przy dużym zaangażowaniu przewodniczącego Rady Gminy Bojanów p. Marka Olejarza zorganizowali w szkole konkurs o ruchu drogowym ze wspaniałymi bardzo cennymi nagrodami. A oto zwycięzcy tego konkursu:

w kategorii dzieci młodsze:

1 miejsce Dawid Olejarz – klasa 2,

2 miejsce Patryk Lebioda – klasa 3,

3 miejsce Lucyna Skawińska – klasa 1,

w kategorii dzieci starsze:

1 miejsce Justyna Wąsik – klasa 6,

2 miejsce Ewelina Pitak – klasa 5,

3 miejsce Kinga Jarosz – klasa 6.

Wszyscy uczniowie brali udział w akcji „Sprzątanie świata”. Koordynatorką akcji była p. Zofia Poręba.

W konkursie na najładniejszą kartę bożonarodzeniową zorganizowanym przez Komendę Hufca w Stalowej Woli drugie miejsce zajęła Ewelina Sudoł.

 

Osiągnięcia uczniów:

 • Edyta Kolańska – wzorowy przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
 • Karolina Jarosz – II miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym „Mądra Sowa”,
 • Magdalena Drelich – laureat konkursu diecezjalnego „Z Pismem Świętym w III Tysiąclecie”,
 • Justyna Wąsik – II miejsce w rejonowych zawodach w tenisa stołowego,
 • Ewelina Sudoł - II miejsce w rejonowych zawodach w tenisa stołowego,
 • I miejsce i Złota Maska w przeglądzie szkolnych teatrzyków w Stanach za przedstawienie „Wesele Lasowiackie”,
 • Sebastian Kolański – nagroda za konkurs „Numer 112 nie do zabawy”.

Nagrodę za 100% frekwencję otrzymała Anna Dul uczennica klasy III.

W grudniu odbyła się wycieczka do fabryki ozdób choinkowych w Nowej Dębie oraz w czerwcu wycieczka do Zamościa, gdzie dzieci poznały zabytki polskiej kultury, zwiedziły arsenał, zoo.

Harcerze na feriach zimowych uczestniczyli w Harcerskich Harcach Halowych w Sandomierzu.

Na feriach zimowych 2008 r. dyrektor szkoły napisał projekt w ramach programu „Pracownie komputerowe dla szkół” i złożył go w Rzeszowie. Program przewidywał oddanie pracowni komputerowej szkole, jeśli wójt wyrazi zgodę i przeznaczy środki na przygotowanie sali, tzn. zostanie wykonana nowa instalacja elektryczna, nowe meble do pracowni, biurka, krzesła, szafki. Dyrektor takie środki uzyskał i dzięki temu w czerwcu 2008 roku otrzymaliśmy nową pracownię.

Na wiosnę 2008 roku w ramach remontu budynku szkolnego wykonano odeskowanie zewnętrzne.

W maju 2008 r. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie dokonało wizytacji szkoły za okres pięciu lat. Pani wizytator Elżbieta Konieczko dokładnie sprawdziła działania dyrektora we wszystkich obszarach. Odbyły się spotkania z uczniami, nauczycielami oraz rodzicami. Działanie szkoły zostało bardzo dobrze ocenione przez panią wizytator.

Część uczniów pojechała na wakacjach na obóz do Stasikówki koło Zakopanego, zorganizowany przez p. Elżbietę Drzymałę.

 

Na sprawdzianie zewnętrznym podsumowującym naukę w szkole podstawowej uczniowie klasy szóstej uzyskali 23,1 pkt/40 pkt. Najwięcej punktów uzyskała Kinga Jarosz – 38.

Wychowawcą klasy szóstej była pani Małgorzata Sudoł.

Wszyscy uczniowie klasy 6 ukończyli szkołę podstawową: Bartłomiej Dul, Marta Janiec, Katarzyna Jarosz, Kinga Jarosz – z wyróżnieniem, Paulina Jarosz, Agata Kasica, Edyta Kolańska – z wyróżnieniem, Dominika Kutyła, Aneta Sałek, Justyna Wąsik – z wyróżnieniem.