Oddział przedszkolny

Opiekunem dzieci w oddziale przedszkolnym jest pani Barbara Kobylarz, a jej wychowankowie to: Dmitrzak Miłosz, Fila Jakub, Serafin Karolina, Sudoł Julia, Szczęch Antoni, Tomczyk Dawid, Dmitrzak Marcin, Ryś Zuzanna, Stencel Artur.